deutsch  |  english  |  français  |  español  |  türkçe  |  русский  |  العربية   |   فارسی  | српски језик  |  Română

Hakkımızda

Sponsor derneğimiz ZEBRA – (Zentrum für Betroffene rechter Angriffe e.V.) Sağcı Saldırı Mağdurlar Merkezi Kayıtlı Derneği, Schleswig-Holstein’da ırkçı, antisemitik ve siyasi sağ amaçlı olaylar ile şiddet suçları konusunda danışmanlık, destek ve kayıt için irtibat noktasıdır.

Bu suçlar sadece mağdurların kendilerine yönelik olmayıp, aynı zamanda mağdurların akrabalarına, arkadaşlarına veya topluluklarına da bir mesaj niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda temel demokratik değerlere karşıdırlar, evrensel insan haklarının varlığını reddederler, dolayısıyla açık topluma saldırıda bulunurlar.

Bu nedenle ZEBRA e.V. Derneği 2014 yılında, şiddet suçları ile olayları mağdurlarını ve onların bakış açılarını odak noktası haline getirmek amacıyla kurulmuştur.

Tüm insanların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesinin ve eşit haklara sahip olarak katılımın doğal olduğu açık bir toplumu savunuyoruz. Bu nedenle insanlık dışı ve sağcı görüşlere karşı dayanışma içindeyiz.

Dernek, ZEBRA Danışmanlık Noktasının yanı sıra farklı projeleri de desteklemektedir:

Dernek üyelikleri: